6. mai 2019 holdt IBM en gratis workshop for bedrifter på Helgeland om smart bruk av kunstig intelligens på tvers av bransjer. ACT var representert med Rana Gruber, Helgeland Sparebank, EVRY, Avanti Engineering og Kunnskapsparken Helgeland. 

Robert Quinn og Frode Langmoen fra IBM ledet workshopen som ga praktisk førstehånds kjennskap til nye teknologiske produkter og løsninger.

Vi gikk gjennom flg. temaer: 

  • IoT
  • Assistants (Chatbots)
  • Visual Recognition
  • Language (Natural Language Understanding, Natural Language Classifier, Translator, Tone Analyzer)
  • Watson Knowledge Studio