Det skapte stor interesse og begeistring da Finnfjord presenterte sin innovasjonssatsing for prosessindustrien i formiddag.

Det var ni av prosessbedriftene i Arctic Cluster Team som sammen med Mo industripark AS, styringsgruppa og klyngeledelsen tok turen til Tromsø. Bedriftene samarbeider i klyngen om å utvikle nye industrielle løsninger for en mer bærekraftig industri. Et av målene med turen var å lære mer om hvordan Finnfjord jobber mot sin visjon om å bli verdens første ferrosilisiumprodusent med negative CO2 utslipp.

– Det er konkurranse om å være verdensledende og ta global posisjon – da kan vi ikke stå med lua i handa i nord, sa en framoverlent og inspirerende Geir Henning Wintervoll.

Han fortalte om hvordan samarbeidet med UiT – Norges arktiske universitet kom i stand – og om forløpet av det mye omtalte algeprosjektet. Prosjektsamarbeidet omhandler utvikling av et industrielt pilotanlegg for massedyrking av kiselalger rettet mot produksjon av lipider og rensing av CO2. Finnfjord har latt forskere fra UiT innta industriområdet for å drive pilottesting i stadig større skala, og gjennom prosjektsamarbeidet utvikler universitetet  ny kunnskap og mer kapasitet på dette forskningsfeltet.

-Nå er vi blitt en viktig del av UiT sin fornybarsatsing, sa Geir Henning, og ga dermed et godt eksempel på hvordan industrien kan bidra til at norske forskningsmiljøer kan styrke sin posisjon.

Prosjektet har gitt gode resultater og rykker stadig nærmere en kommersialiseringsfase. Finnfjord jobber målrettet med radikal innovasjon for å nå visjon – og er dermed i ferd med å gjøre et viktig bidrag i arbeidet for å innfri Norges forpliktelser i Parisavtalen.