Jiangsu er Kinas nest største provins målt i økonomisk størrelse. Med høy kompetanse innen forskning, utdanning og industriell produksjon finnes det i Jiangsu gode partnere til å utforske både det kinesiske og det internasjonale markedet.

 

Innovasjon Norge har inngått en samarbeidsavtale (MoU) med Jiangsu-provinsens avdeling for vitenskap og teknologi.

 

Mål og hensikt
Basert på samarbeidsavtalen med Jiangsu tar prosjektet sikte på å posisjonere norske selskaper mot kinesiske partnere i forbindelse med tilpasning eller pilotering av norsk miljøvennlig teknologi og løsninger for det lokale markedet. Det langsiktige målet er at partnerskapene skal hjelpe norske selskaper med å lykkes i det kinesiske markedet raskere og med mindre risiko.

Hvem skal delta?

  • Du har en ny, nyskapende eller oppgradert miljøvennlig teknologi eller produkt innen Green-Tech, nær kommersialisering.
  • Green-Tech inkluderer i denne sammenheng (men er ikke begrenset til) ren eller fornybar energi, energibesparende teknologi, utslippskontroll, vann- og avfallshåndtering, luftkvalitet, miljøovervåking, e-mobilitet, smartbygging, grønn produksjon og miljøvennlige teknologier innen maritim, marine og olje og gass.
  • Du har ambisjoner og kan mobilisere de nødvendige ressursene for å utnytte mulighetene i Kina.

Hva kan du forvente?
Vi hjelper deg med å utarbeide strategi og handlingsplan for å etablere deg i markedet. Du vil få en dedikert rådgiver gjennom hele prosjektet, og dette bør gi deg:

  • Kunnskap om og vurdering av markedspotensialet til hver enkelt deltakers teknologi eller produkt i Kina.
  • Kunnskap om Kina og Jiangsus økonomiske status, bedriftskultur og markedserfaringer – ikke bare i teori, men i praksis.
  • Konsulenttjenester fra Innovasjon Norges erfarne norske og kinesiske rådgivere.
  • Bistand med å søke en kinesisk FoU-partner i Jiangsu.
  • Identifisering av mulige finansieringsmuligheter for de relevante prosjektene.

Deltakeravgift
Små og mellomstore bedrifter kr 10 000. Store selskaper kr 20 000.
Reisekostnader, overnatting, mat osv. dekkes av selskapene.

Mer info

 

Påmeldingsfristen er 15. mai! 

NB: Oppstart og gjennomføring av programmet betinges av et tilstrekkelig antall påmeldte, samt en løpende vurdering av covid-19 situasjonen.