Gå til hovedinnhold Gå til søk

Prosjekter

Partnerskapet i ACT utvikler nye bærekraftige løsninger som reduserer utslipp og avfallsmengder, som setter fart på digital transformasjon og som skaper nye arbeidsplasser gjennom utvikling av de nye grønne verdikjedene. Prosjektene utvikles gjennom samarbeid mellom bedrifter, mellom bedrifter og forskningsmiljø og med brede partnerskap i verdikjedene eller på tvers av sektorer. Noen prosjekter bidrar ACT aktivt til å realisere og gjennomføre, som partner og/eller finansiør, men felles for alle prosjekter som listes her er at de gjennomføres som samarbeid mellom partnere i klyngen og at de bidrar til måloppnåelse for partnerskapet. ACT øker effekten av prosjektene ved å dele erfaringer og resultater fra samarbeidene og inspirere flere til å gå i front med nye innovasjonssamarbeid.