Gå til hovedinnhold Gå til søk

Forum og prosjekter

ACT skal være et attraktivt vertskap for pilotering og etablering av framtidas industri på tvers av verdikjeder.

Med store ressurser i form av fornybar energi, mineraler og sjømat, og med industriell infrastruktur ligger mye til rette for omstilling og nye bærekraftige industrietableringer i nord. ACT skal hjelpe til med å forløse disse verdiene.

Globalt må industrien bli mer klima- og miljøvennlige, og utviklingen tar tid. I dag står prosessindustrien for om lag 20 % av CO2-utslippene i Norge, og skal innen 2050 oppnå CO2-nøytral produksjon. Bedriftene må derfor forbedre fotavtrykket på egne produkter og styrke konkurransekraften gjennom reduksjon av deponi og salg av biprodukter. Investorer og kunder blir i økende tempo mer miljøbevisst, og produsenter med lavt miljøavtrykk og grønne produkter vil tiltrekke mer kapital og styrke sin markedsposisjon. For å lykkes må bedriftene ha tilgang på kompetent arbeidskraft og nærhet til forskningsressurser.

De tre fokusområdene ACT har prioritert, skal bygge ned disse barrierene, og bidra til at Nord-Norge blir en av de mest innovative og bærekraftige regionene i Norge.

De tre fokusområdene er:

  • Nye verdikjeder
  • Digital transformasjon og bærekraft
  • Infrastruktur for innovativ utvikling