EVRY Card Services er tatt opp som nytt medlem i ACT. De vil bidra med sine ressurser og høye kompetanse innen digitalisering, som er ett av klyngens fokusområder.

– EVRY Card Services har tre ulike forretningsområder som alle treffes av digitalisering og ny teknologiutvikling generelt. For å ligge i forkant kreves samarbeid, ny kunnskap, økt innovasjonstakt og bedre tilgang til ressurser. EVRY kan bidra med høy kompetanse på digitale teknologier, deriblant bruk av kunstig intelligens. Regionalt samarbeid er en forutsetning for å nå de ambisiøse målene som er satt. Det vil ha stor betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og fremtidig velferd, uttaler Ruth Hessner, COO ved EVRYs forretningsområde Card Personalisation.

 

Miljøvennlig trend

Industriproduksjonen er i endring og fremtiden vil være preget av stadig smartere produksjonsprosesser. Det er nærliggende for bedriftene å benytte digitalisering til å kutte kostnader og til å forbedre prosesser, men skal Norge opprettholde sin konkurransekraft må bedriftene i større grad benytte digitalisering til å utvikle nye løsninger og forretningsmodeller.
Den industrielle revolusjonen, Industri 4.0, med alt hva den innebærer av teknologiske fremskritt, tingenes internett og kunstig intelligens, gjør at man i prosessindustrien kan gjøre endringer i produksjonen fortløpende, etter kundens behov. En reservedel kan bli satt i produksjon før kunden vet at den trengs. Den utslitte delen kan selv gi beskjed om hva den inneholder og varsle hvordan alle komponenter skal gjenvinnes. Det kan også tenkes at alle produkter vil inneholde informasjon om hvilket miljøavtrykk produksjonen har medført, noe som i framtida vil gi et større konkurransefortrinn for miljøvennlige virksomheter.

 

Styrker regionen

Å styrke innovasjon i blant annet prosessindustrien kan bidra til vekst i leverandørnæringene og forankre den kraftintensive prosessindustrien bedre i regionen. Kompetanse, utviklingsmuligheter, kvalitet og nærhet til leverandører vektlegges i større grad, og gir også nye muligheter for hjemflagging av industriell aktivitet til et høykostnadsland som Norge. Slik vil ACT også bidra til utvikling av bærekraftige byer og livskraftige samfunn i nordområdene.

I løpet av 2018 har også Harsco Metals Norway og Washington Mills, Mosjøen videregående skole og Polarsirkelen videregående skole blitt tatt opp som medlemmer i klyngen. Det betyr at ACT nå har til sammen 46 medlemmer.

– De nye medlemmene styrker ACT sine forutsetninger for å utvikle nye løsninger. Klyngen er en attraktiv utviklingsarena for aktører i den industrielle verdikjeden, og bedriftene i ACT får nå tilgang til ny og spennende spisskompetanse som kan bidra til økt bærekraft og digitalisering i industrien, sier klyngeleder Monica Paulsen.