Klyngen er bygd på en erkjennelse av at store utfordringer løser best gjennom samarbeid. Nå står vi i en global krise – en pandemi som kan endre både rammebetingelser, ressurser og økosystem. Da er det nyttig å bruke nettverket og de relasjonene vi har etablert i ACT. I møtet delte vi status og tanker om hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen.

 

Her kan du ta del i noen tips fra dialogen;

  • Stort fokus på hygienetiltak og renhold. Dele opp skiftene i mindre grupper og forskyv arbeidstid noe for å redusere trykk i garderober og på møteplasser. Funksjonærene er delt inn i to grupper, der en gruppe er på jobb og en hjemme. De som har hjemmekontor har fått tilbud om relevante nettkurs.
  • Daglige status-møter med firmaene som jobber på verket, der vi tar opp felles problemstillinger relatert bemanning, vedlikehold osv. Får til lokale løsninger, men det er et potensiale for å få til mer. Dag-til-dag-kommunikasjon har hjulpet mye. Dette er en metodikk som anbefales til andre.
  • Glomfjord Industripark har samkjørt regler, varsling osv. og Yara har bedt andre bedrifter ta kontakt dersom de må permittere, slik at man kan drøfte oppbemanning ved Yara som et mulig alternativt tiltak.
  • 70 ansatte i en gruppe på Teams der det kan stilles spørsmål og vi kan diskutere ideer. På tilsvarende deler måte deles gode eksempler fra fabrikk til fabrikk.
  • Utsending av daglige mailer med oppdatering på status til de ansatte.
  • Når BIO-midler til kompetansetiltak offentliggjøres, ønsker vi at klyngen tar en pådriverrolle. Det vil tar tid før dette treffer oss med full kraft og vi kan forberede å tilby fagopplæring mv.
  • For å holde smitten i sjakk, er tiltak på fritida like viktig som hva de gjør på jobben. Dette bruker vi også tid på å minne på om!
  • Hold tett kontakt med tillitsvalgte, kommunehelsetjenesten, kommunen og evt. hverandre.
  • Del og spør!

 

Alle har hatt en meget rask implementering av Teams. Stort fokus på å utarbeide risikoanalyser, beredskapsplaner og alternative skiftplaner. Tilnærmet full drift fortsatt, korte horisonter, mer usikkert når vi kommer til mai. Enighet fra alle om at det ikke sannsynlig med større samlinger eller møter før etter sommeren.

ACT er på ballen med tanke på nye kompetansemidler og opplæringstiltak. BIO-midler gjøres tilgjengelig i løpet av noen dager. I noen tilfeller kan klyngen delfinansiere tilbud som er relevant for mange.

For å opprettholde FOU-aktivitet vil ACT be Forskningsrådet om at bedriftene kan fortsette aktivitet uten at in-kind-bidraget oppnås. Det er svært viktig at de store prosjektene ikke mister momentum.

Vi vil invitere til flere dialogmøter og legge til rette for webinarer.

 

Trykk på lenken under for å få oversikt over gratis-kursene som tilbys av NAV.

Gratis-kurs fra NAV