Vi oppfordrer våre klyngemedlemmer til å delta aktivt i Gründeruka som går av stabelen i uke 43, 21.-25. oktober. Dette er en nasjonal satsing der gründerbedrifter og etablerte virksomheter kan bli bedre kjent.

Hvorfor tenker vi at det er viktig for etablerte industribedrifter å engasjere seg i Gründeruka?

Det er smart av flere grunner. Bedriftene i klyngen trenger påfyll av ny kompetanse og nye teknologiske løsninger for å bli mer bærekraftige, og har også et stort rekrutteringsbehov i årene som kommer. I møte med gründer- og studentmiljøene kommer etablerte bedrifter i dialog med framtidens arbeidstakere, nyskapende bedrifter og deres ideer til hvordan prosesser og tjenester kan løses med bruk av ny teknologi.

Prosessindustrien oppfordres også til å etablere flere slike koblinger av Prosess21

Prosess21 ble etablert av Nærings- og fiskeridepartementet 25. april 2018, og skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at eksisterende og nye virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden. Første delrapport fra en av ekspertgruppene i Prosess21 omhandler Ny prosessindustri – entreprenørskap, og er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra industrien. Rapporten oppsummerer kartlegging av eksisterende og diskuterer potensiale for nytt entreprenørskap i prosessindustrien. Ekspertgruppen konkluderer med at den etablerte prosessindustrien må se nytten og gevinsten i økt entreprenørskap, utenfor de etablerte bedriftene. Gevinsten for en slik innsats er bredere og økt nasjonal kompetansebase, bedre rekrutteringsgrunnlag, styrking av kompetanseleverandører og innføring av ny teknologi.  

Gründeruka har til formål å fremme og utvikle entreprenørskap og inspirere etablerte bedrifter til vekst

Målgruppen for Gründeruka er alle med interesse for entreprenørskap, de med en god ide eller lyst til å starte/videreutvikle egen bedrift. Det er arrangementer for deg som bare er litt nysgjerrig, og for deg som går med en gründer i magen. For deg som driver eget firma allerede og det etablerte næringslivet.

Målet er å skape en sterkere kultur og oppmerksomhet for innovasjon og entreprenørskap og bidra til at det etableres lønnsomme virksomheter.

Sjekk ut programmet for Gründeruka i din region

Bruk anledningen til å utvide nettverket, dele kompetanse og få ny inspirasjon. Programmet for Gründeruka Helgeland finner du her: https://www.grunderukahelgeland.no/