Skip to content Skip to search

Industriell symbiose med restvarme/ Industriell symbiosis with Surpluss Heat

Alcoa Mosjøen, ACT Cluster, MON og HighEFF inviterer til workshop om bruk av spillvarme!

Det grønne skiftet er i full anmarsj og med et presset kraftmarked må energi forvaltes fornuftig. Nye etableringer som Norsk E-fuel og Gen2 Energy representerer sammen med eksisterende prosessindustri som Alcoa, aktører som skal foredle vår dyrebare fornybare kraft. Hvordan sikrer vi full utnyttelse av all energi på en best mulig måte? For å belyse dette ønsker vi å invitere til workshop om bruk av fjernvarme/spillvarme

Velkommen til workshop om bruk av spillvarme/fjernvarme!

Når: 11. januar 2023
Sted: Fru Haugans Hotel, Mosjøen
Påmeldingsfrist: 06. januar

Foreløpig program:
09:30 Kaffe og velkomst
10:00 Produsentene – Industrien
11:00 Pause
11:15 Bruk av spillvarme for grønn omstilling
(HighEFF/SINTEF)
12:00 Lunsj
13:00 Suksesshistorier
14:00 – 15:30 Workshop Tema A (urban symbiose) og B (industriell symbiose)

Sett av datoen og meld deg på! Ønsker du å holde innlegg? Ta kontakt med Rune F. Einrem, rfe@kph.no

 

English:
The green transition is of vital importance and with a pressured power market, energy must be managed sensibly. New establishments such as Norsk E-fuel and Gen2Energy represent, together with existing process industries such as Alcoa, companies which refine our precious renewable energy. How do we ensure full utilization of all energy in the best possible way? To shed light on this, we would like to invite you to a workshop on the use of district heating/waste heating

Welcome to workshop on surplus heat!

Program in progress:
09:30 Coffee and Welcome
10:00 Challenges from the industry
11:00 Break
11:15 Use of surplus heat for green transition
(HighEFF/SINTEF)
12:00 Lunch
13:00 Everything is possible – but how to succeed?
14:00 – 15:30 Workshop Case A (urban symbioses) and B (industrial symbiosis)

Save the date, an invitation will be shared form ACT cluster. 

Kontakter

Rune Finsås Einrem

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se flere artikler