Skip to content Skip to search

Invitasjon til å lunsjwebinar med siste nytt fra virkemiddelapparatet i Nordland

Innovasjon Norge Nordland, Regionalt forskningsfond Nordland og Forskningsrådet inviterer til siste nytt fra virkemiddelapparatet i Nordland

Vi viderefører lunsjwebinarene i samarbeid mellom Innovasjon Norge Nordland, Regionalt forskningsfond Nordland og Forskningsrådet også i 2023. Disse webinarene vil gjennomføres månedlig og er tenkt som en uformell møteplass hvor man kan få informasjon om ulike tema og virkemidler.

I dette webinaret ønsker vi rett og slett å gi en statusoppdatering rundt årets utlysninger og mobiliseringsplaner fra de ulike virkemiddelaktørene.

Webinaret gjennomføres fredag 24. februar 2023, kl 11:00 – 12:00.

Agenda:

Velkommen og kort introduksjon, v/Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet
Regionalt forskningsfond Nordland – planer for 2023, v/Eirik Ellingsen
Innovasjon Norge Nordland – info om relevante ordninger i 2023, v/Elin Rønning
Forskningsrådet – status og relevante utlysninger for 2023 v/Bjørn G. Nielsen
Innspill og dialog
Lenke til påmelding finner du her 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se flere artikler