Skip to content Skip to search

Arbeidsgruppe ACT logistikk

Teamsmøte 23. februar 2023 kl. 10.00-11.30

ACT logistikk 

Foreløpig agenda:

  • Presentasjonsrunde
  • SINTEF presenterer prosjektet “Sikre og effektive terminaloperasjoner” (Helgeland Havn/Mosjøen Industriterminal) – status og veien videre [10 min]
  • SINTEF presenterer prosjektskisse «Trafikkmodellering Mo i Rana og omegn» “Simulering av eksisterende og fremtidige transport-/mobilitets-mønstre; modellutvikling og scenario-analyser og optimering”, case Mo i Rana/Mo Industripark/Rana Industriterminal [30 min]

– Forslag til fysisk workshop i Mo
– Diskusjon/kommentarer

  • Avrunding

 

SINTES´s «Trafikkmodellering Mo i Rana og omegn»
SINTEF har jobbet frem en prosjektskisse og ønsker å presentere denne for mulige interessenter og deltakere.

Bakgrunn for prosjektet:
Regionen vil i de nærmeste årene få en betydelig økning i aktivitet drevet frem av nye industrietableringer og infrastrukturutbygginger (dypvannskai, flyplass, sentrums-utbygging, boligbygging, etc). Og med flere tusen nye innbyggere vil behovet for en helhetlig planlegging av transport- og mobilitets-løsninger være stor. Det handler om å hensynta bedriftenes og samfunnets interesser på beste måte samtidig som hensyn til miljø ivaretas.

SINTEF har utviklet og bruker en rekke verktøy for simulering av transport- og logistikksystemer, herunder analyser av energiforbruk ved ulike former for energibærere. I kombinasjon med visualisering kan dette representere et meget slagkraftig (dynamisk) planleggingsverktøy for fremtidens transportløsninger og tilhørende energioptimalisering (minimere utslipp) i et trafikk-/logistikk-system.

 

Innspill til møte og andre henvendelser relatert til logistikkgruppa kan sendes til Connie Sperstad, cs@kph.no

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se flere artikler