Skip to content Skip to search

ACT Update mars

ACT Update mars

Start fredagen med en digital kaffe og klyngenytt.

Meld fra om du vil presentere noe for klynga – vi vil gjerne høre mer fra dere!

Bruk lenka, ingen påmelding:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODExZGJkZGMtNDlhOS00ZWUxLWExZTAtNGIyYmE3MTcwZjc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efae94c1-5238-4694-a618-4663af500c85%22%2c%22Oid%22%3a%221f654516-6297-4041-a722-c67011d3cb17%22%7d

Sees!

Kontakter

Hildrun Hope Rydsaa.

Hildrun Hope Rydsaa

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se flere artikler