Skip to content Skip to search

ACT Update april

Hør siste nytt fra klynga

Start fredagen med en digital kaffe og klyngenytt.

Meld fra om du vil presentere noe for klynga – vi vil gjerne høre mer fra dere!

Bruk lenka, ingen påmelding:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODExZGJkZGMtNDlhOS00ZWUxLWExZTAtNGIyYmE3MTcwZjc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efae94c1-5238-4694-a618-4663af500c85%22%2c%22Oid%22%3a%221f654516-6297-4041-a722-c67011d3cb17%22%7d

Sees!

Kontakter

Hildrun Hope Rydsaa.

Hildrun Hope Rydsaa

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se flere artikler