På partnerskapssamlingen i mai arrangerte vi i samarbeid med en av ekspertgruppene i Prosess21 en workshop for å gi innspill om Entreprenørskap i prosessindustrien. Nå er Ekspertgruppens første rapport lansert, og du kan laste den ned på linken nederst på siden.

Prosess 21 er etablert av Nærings- og Fiskeri-departementet.  Hovedoppgaven for Prosess21 er å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050, og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden.

Hvis prosessindustrien skal øke sin verdiskaping er det viktig at flere bedrifter etableres og at disse vokser. Nye bedrifter kan etableres med utgangspunkt i kompetanse bygget opp gjennom den tradisjonelle prosessindustrien. Resultatet kan være en ny leverandørbedrift, en bedrift med fokus på nye markedsområder eller etablering av en «spinn-out»-bedrift som setter søkelys på et område som ikke er kjerneaktivitet for tradisjonell prosessindustri.

Styret for Prosess21 har etablert en ekspertgruppe for å evaluere mulighetene for å etablere ny kommersiell virksomhet og øke vekst i etablerte unge bedrifter som har virksomhet med basis i prosessindustri. Dette inkluderer også leverandørbedrifter som kan finne marked for sine produkter i prosessindustrien. Med økende etablering og forsterket vekst i slike bedrifter vil dette bidra til å øke verdiskapningen og bidra til vekst i norsk prosessindustri.

På ACT-samlingen i Mosjøen fikk klyngen bidra med erfaringer og kunnskap rundt dette temaet, i en workshop tilrettelagt av leder for ekspertgruppen, Lars Petter Maltby. Noen av spørsmålene vi drøftet var:

  • Hva skal til for å øke entreprenørskapsfokuset i og rundt prosessindustri?
  • Hvilke barrierer må reduseres for å øke antall etableringer i og rundt prosessindustri?
  • Hva kan bidra til bedre samarbeid små/store bedrifter (krevende kunde forhold)?
  • Hvordan kan klyngene spille en rolle i slik etablering?
  • Er det andre rammebetingelser som er til hinder for etablering?