Ei uke i midten av januar hadde vi besøk av nærmere 30 studenter fra NTNU i Trondheim. De fikk bryne seg på utfordringer knyttet til bærekraftig prosessindustri, og Ferroglobe, Elkem Rana og Mo Industripark bidro med caser. Opplegget, som vi kalte Camp Helgeland, var resultat av et samarbeid mellom ACT og NTNU Engage – SFU. NTNU er medlem av klyngen, og idéen om en industriell bærekraftscamp på Helgeland kom opp i fjor høst.

Studentene var her som en del av faget Eksperter i Team (EiT) som alle på master- og profesjonsnivå på NTNU må ha. De tok det over en intensivperiode på tre uker, hvorav én ble tilbrakt i Mo i Rana. Mye av hensikten med faget er at de skal øke kompetansen sin i å jobbe i tverrfaglige team. De som besøkte oss var satt sammen i fem grupper, der studiene varierte i alt fra industriell økonomi og marinteknikk til medisin og psykologi.

Studentene fikk blant annet omvisning i Mo Industripark og besøk hos Ferroglobe og Elkem Rana mens de var her. Mange uttrykte av de ikke hadde anelse om hvilke muligheter som finnes og om alt som produseres her oppe i nord. De ble også overrasket over hvor mange bærekrafttiltak som allerede er satt i gang i parken. I og med at studentene kommer utenfra og fra ulike fagretninger, ser de kanskje industriens bærekraftutfordringer fra andre og utradisjonelle vinklinger. Case-bedriftene og ACT ser nytten i å bringe nye løsninger og idéer på banen. Slik kan vi komme enda nærmere det grønne skiftet!

Den 25. januar var siste dagen i faget og gruppene presenterte sine løsninger i Trondheim. Vi var til stede og ble svært imponert over hva de hadde kommet opp med i løpet av kun tre uker.

Dette var en flott mulighet for oss i ACT – og på Helgeland – til å vise studenter utenfra hva som finnes av jobb- og karrieremuligheter her. Vi takker for besøket og håper samarbeidet kan videreføres!

 

Vi hadde fem ulike caser:

1. Ferroglobes første case:
Bedre utnyttelse av restvarme fra flytende slagg og metall. Betydelige energimengder går tapt til omgivelsene i prosessene. Hvordan bruke denne energien til noe nyttig i stedet (energigjenvinning)

2. Ferroglobes andre case:
Hvordan redusere diffuse utslipp fra smelteverksvirksomheten – hvordan forhindre dem fra å bli spredd til ytre miljø og hvordan man evt. kan rense dem før de slipper ut

3. Elkem Ranas case:
Hvordan få til fjernstyring av tapperiggen. Muligheten til å stenge tappehullet raskt og fjernstyrt vil kunne minske eller fjerne problemer relatert til uforutsette hendelser som kan gi konsekvenser med tanke på både sikkerhet og miljø

4. Mo Industripark AS sin case:
Hvordan nå målet om å bli en grønn industripark i verdensklasse, og hvordan lykkes med sirkulærøkonomi. Fokus på hvordan virkemiddelapparatet og statlige institusjoner kan bidra til løsninger som gir raskere resultat på bærekraft i sirkulær økonomi

5. Arctic Cluster Team (ACT) sin case (skrevet på vegne av hele klyngen):
Omdømmebygging i norsk fastlandsindustri. Hvordan øke vertskapsattraktiviteten slik at vi får flere arbeidstakere og nyetableringer, og langsiktige investeringer fra eierne

 

Les mer om NTNU Engage her og om EiT her.

Se også nyhetssakene om besøket på
Rana No og MIP.no.