Utvikling krever utdanning

Utvikling krever utdanning

Hele Nord-Norge er i en rivende utvikling  Økt produksjon, stort fokus på bærekraft og nye industrietableringer skaper behov for å bygge ny kompetanse i regionen. Den 3. februar tenker vi  å fylle dagen med samarbeidsmøter som kan styrke etablerte, og utvikle nye...
Medlemsundersøkelsen 2021

Medlemsundersøkelsen 2021

Alle ACTs medlemsbedrifter skal nå ha mottatt årets medlemsundersøkelse. Den tar 5-10 minutter å besvare, og kan gjerne videresendes og deles med flere i bedriften som har innspill. Har du ikke svart på den ennå? Ta den her Din mulighet til å påvirke retning og...
Kickoff ACT ScientifIQ

Kickoff ACT ScientifIQ

ACT ScientifIQ skal koble forskere og FoU-personell i bedrifter slik at disse kan bli kjent, dele erfaringer, diskutere utfordringer og muligheter. På denne måten kan vi synliggjøre FoU-kapasitet og -kompetanse i  partnerskapet, rekruttere flere folk til forskning og...
Bærekraft som trumfkort

Bærekraft som trumfkort

Ikke noe annet tiltak har større innvirkning på de svenske utslippene, enn den omleggingen LKAB er inne i nå, sier bærekraftsjef i LKAB, Anders Lundgren. LKAB har satt seg mål om å bli et av de mest bærekraftige gruveselskapene i verden. Bærekraft må sees på som en...
Hør Siri Kalvig på partnerskapssamlinga!

Hør Siri Kalvig på partnerskapssamlinga!

Hvis forslaget til statsbudsjett går igjennom vil Nysnø få 3,3 milliarder kroner i forvaltningskapital. – Og sjefen for det hele, administrerende direktør Siri Kalvig, kommer til ACTs partnerskapssamling. Her vil hun fortelle om Nysnø, som er statens...

Industrielle glimt fra Arendalsuka dag 3 og 4

  Fornybar framtid – et grønt nordisk batteribelte Onsdagsprogrammet startet hos vår klyngepartner Freyr som inviterte til frokostmøte om regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver på en ny næring og en ny fornybar framtid. Næringsminister Iselin...