Søk penger fra Regionalt forskningsfond Nordland

Søk penger fra Regionalt forskningsfond Nordland

Her er en utlysning du bør få med deg!    Regionalt forskningsfond Nordland lyser ut totalt 7,5 millioner kroner til hovedprosjekter i bedrifter i Nordland. Søknadsfrist: 20. oktober 2021 kl. 13:00. Formålet med utlysningen er å styrke forskningsbasert innovasjon i...
Industrielle glimt fra Arendalsuka dag 2

Industrielle glimt fra Arendalsuka dag 2

Sirkulær industri. Industrien har kartlagt og gitt sine råd. Hva svarer politikerne? Ansvarlig forbruk og produksjon forutsetter at bruken av jomfruelige ressurser reduseres, og at alle materialstrømmer må utnyttes best mulig. I lineære verdikjeder ender store mengder...
Industrielle glimt fra Arendalsuka dag 1

Industrielle glimt fra Arendalsuka dag 1

Ikke overraskende var industriell omstilling, fornybar energi og nye grønne verdikjeder blant de heteste temaene på Arendalsuka 2021. Etter et langt og nesten arrangementsfritt korona-år, var 10-årsjubileet til Arendalsuka som en gedigen sosial vitamininnsprøyting....
Sommerstudenter i (digital) sving

Sommerstudenter i (digital) sving

399 studenter fra hele landet søkte på grønne, bærekraftige sommerjobber på Helgeland og i Salten i årets utlysning. Dette er et prosjekt SINTEF Helgeland startet opp med i 2018, og nå skal studenter igjen få muligheten til å bidra til det grønne skiftet og overgangen...
Vi har blitt medlem av UN Global Compact

Vi har blitt medlem av UN Global Compact

ACT har blitt medlem av verdens og Norges største bedriftsdugnad for bærekraft og business. I 2019 åpnet de kontor og avdeling i Norge, og de vokser i rekordfart med 258 norske medlemsbedrifter. UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og...