Stor interesse
Årets Forum for automatisk produksjon samlet 130 deltakere fra hele landet. Arrangør av konferansen er Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA), og konferansen feirer i år 20-års jubileum. I den anledning ble en spektakulær konferanse lagt til Helgeland i tett samarbeid med Alcoa Mosjøen og Arctic Cluster Team. Fra ACT benyttet 50 personer fra 18 virksomheter anledningen til å få faglig påfyll og knytte nye kontakter som kan bidra i arbeidet mot økt automatisering, robotisering og digitalisering.

Lede mot digitalisering
Arve Ulriksen fra Mo industripark åpnet konferansen under tittelen «Produktivitet og konkurransekraft i et regionalt og nasjonalt perspektiv». Han hadde en sterk oppfordring til deltakerne om å komme i gang med å legge strategi for digitalisering. Kathrine Næss fra Alcoa Mosjøen innledet om suksessfaktorer for industriutvikling i Norge. Hun var tydelig på at Alcoa skal bidra til innovasjon og avkarbonisering – men at rammeverket må være konkurransedyktig. Begge viste til Arctic Cluster Team som en viktig samhandlingsarena der industrien i nord jobber aktivt med innovasjon og omstilling for å oppnå økt bærekraft.

Åpenhet mellom industribedriftene
Kongsberg-gruppen og Hydro presenterte hvordan de jobber med ledelsfilosofier, organisasjonsutvikling, og forbedringsarbeid og innovasjon for å digitalisere og nærme seg konseptet industri 4.0. På Raufoss bygges det et nytt katapult-senter der bedrifter jobber sammen med akademia for å utvikle demo-case på framtidens fabrikker, og senteret inviterer industrien til samarbeid.
Alcoa Mosjøen var sammen med NFEA vert for konferansen, og viste stor åpenhet ved å dele informasjon om sine automatiseringsprosjekter. Deltakerne fikk omvisning i alle deler av Alcoa, og fikk sett hvordan bedriften har startet integrering av autonome kjøretøy og roboter i verket.

Teknologileverandører på tilbudssiden
På dag 2 fikk et utvalg leverandører anledning til å presentere tilgjengelig produkter og systemer, og interessen for AGV-løsninger, roboter og teknologi var stor. Det ble vist mange konkrete eksempler på bruk, og innlederne ga også et innblikk i sikkerhetssystemer og -krav. Bruk av kunstig intelligens er for mange fortsatt diffust, men også her ble det gitt gode eksempler på industrielt bruk. Leverandørene hadde stands utenfor konferansesalen, og mange benyttet anledningen til å bli kjent med aktuelle tilbydere og sette seg inn i nye teknologier.