Arctic Cluster Team (ACT) har gitt BOLDT i oppdrag å kartlegge kompetansetilfanget i ACT-regionen og identifisere arenaer og kommunikasjonskanaler hvor klyngen kan tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.

Arbeidet har bestått i en spørreundersøkelse om behovet for arbeidskraft blant ACTs medlemmer, analyse av tilgjengelig statistikk for arbeidsmarkedet i ACT-regionen, tilgjengelige analyser av hva unge anser som attraktive arbeidsplasser og lokalsamfunn og en kartlegging av aktuelle arenaer og kanaler hvor de aktuelle målgruppene best kan nås.

Resultatene er sammenfattet i en rapport, og vi håper den bidrar til å gi verdifull innsikt som kan brukes til å posisjonere klyngen og medlemmene mot viktige målgrupper og utvikle målrettede rekrutteringsstrategier.

Rapport: Attraktive arbeidsplasser