Dato/tid
Dato(er) - 20/01/2022
11:00 - 12:00

Kategorier


Lunch webinar: Regionalt forskningsfond Nordland 2022.

Har du planer om et forsknings- og innovasjonsprosjekt og forretningsadresse i Nordland? Da kan kanskje en av utlysningene som Regionalt forskningsfond (RFF) Nordland planlegger for 2022 være relevant for ditt prosjektet.

Regionalt forskningsfond Nordland skal bidra til å styrke regionens forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon gjennom mobilisering til økt FoU-innsats. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt, og til å løse regionale samfunnsutfordringer. 20. januar kan du bruke lunchen på å oppdatere det på hvilke utlysninger som er planlagt for 2022.

Agenda:

    • Regionale hovedprosjekt i bedrifter
    • Regionale hovedprosjekt i offentlig sektor
    • Kvalifiseringsstøtte/forprosjektmidler

Regionalt forskningsfond Nordland, Innovasjon Norge og Forskningsrådet regionalt samarbeider tett i Nordland og vi planlegger en serie korte lunsjwebinar på Teams utover vinteren/våren. Det blir også kort informasjon fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Meld deg på her: Påmelding

Teamslenke sendes ut dagen før webinaret!

Mer infomasjon om RFF Nordland og kontaktinfomasjon finner du her RFF Nordland