Dato/tid
Dato(er) - 28/10/2020
09:00 - 14:30

Sted
Park 22

Kategorier


SINTEF inviterer industrien i Mo i Rana til et seminar der vi vil se på industrielle muligheter for produksjon og bruk av hydrogen på veien mot reduserte klimautslipp fra bransjen.

Her er link til webinaret: https://helgeland.live/hydrogenkonferanse/

Man trenger ikke passord. Streamen vil ligge tilgjengelig i 4 uker etter endt seminar og vil så bli slettet.

Bakgrunn for seminaret
Hydrogen anses som en løsning for framtiden både for industrielle formål for eksempel som reduksjonsmiddel og drivstoff og for det private markedet for eksempel i transportsektoren.

Formål og målgruppe
SINTEF inviterer industrien til et seminar der vi ønsker å se på industrielle muligheter for produksjon og bruk av hydrogen på veien mot reduserte klimautslipp fra bransjen. Mo industripark satser på metanolproduksjon fra CO2 fanget hos Elkem Rana og hydrogen produsert fra vannelektrolyse. Hydrogen kan også brukes som direkte reduksjonsmiddel i stedet for karbon i metallproduksjon. På seminaret ønsker vi å samle aktører med ulike hydrogen-initiativ for å dele kunnskap og ideer, få en oversikt over ståa på teknologien i dag og diskutere rundt hvordan man ser for seg framtida.

Agenda

 

09:00 Velkommen Camilla Sommerseth SINTEF
09:05 Bærekraft som vekstrategi i Mo Industripark as Jan Gabor MIP
09:25 Hydrogen som energibærer – for klima, miljø og verdiskaping Steffen Møller-Holst SINTEF
10:00 Toyota: Hydrogensamfunnet omskaper samfunnet vårt Christian Nordvik Nordvikgruppen
10:25 Pause med noe å bite i
10:45 Hydrogen og brenselsceller – status på teknologi i dag John Winterbourne Ballard Power
11:10 Hvordan kutte utslipp i gruvedrift? Nancy Schreiner Rana Gruber
11:30 Hydrogen-based e-fuel Daniel Buchter Swiss Liquid Future
11:55 Elkem bærekraftig metallproduksjon – karbonfangst som mulighet Trond Sæterstad Elkem
12:15 Lunsj
12:55 Hydrogen-baserad järnframställning – en del av en fossilfri framtid Mårten Görnerup Metsol
13:15 Forskningsrådet orienterer om virkemidler for å fremme hydrogen; Nasjonalt og i EU Marianne Haavardsholm Aandahl Forskningsrådet
13:40 Hydrogen-HUB Mo, hvor står vi? Geir Magnar Brekke Statkraft
14:00 Hydrogen Valley i nord gjennom klyngesamarbeid Monica Paulsen ACT
14:25 Åpen mikrofon
14:30 Dagen avsluttes med «closing remarks» Camilla Sommerseth SINTEF

Mer informasjon og påmelding her