Dato/tid
Dato(er) - 25/03/2021
10:00 - 11:00

Kategorier


MainTech har sammen med andre kjernebedrifter i ACT gjennomført et forprosjekt for å finne digital modenhet til de utvalgte bedriftene. Som den del av arbeidet har det også blitt videreutviklet en metodikk for å utføre ståstedsanalyse for å kunne gjøre denne type analyse.

De som har deltatt i studien er: Nexans, The Quartz Corporation og Norske Skog

I presentasjonen vil det bli belyst lærepunkt og hovedkonklusjoner som er kommet fram gjennom intervjuer og LOS vandring med bedriftene.

Påmelding sendes på e-post til Anette Møllersen Bjørnå.

Send mail med påmelding her

Velkommen!