Dato/tid
Dato(er) - 24/03/2021
12:00 - 15:00

Kategorier


3D-printing er noe av det som kan åpne nye muligheter for nordnorsk næringsliv. Her fra UiT i Narvik. Foto: David Jensen/UiT

Hva gjør UiT som har betydning for industrien på Helgeland? Og hvordan kan UiT bidra til en grønn, bærekraftig utvikling i regionen?

Det tredje av årets fire digitale Peter F. Hjort-seminarer har tema Mo i Rana. På dette webinaret får deltakerne høre hva UiT gjør som har betydning for industrien på Helgeland og diskutere hvordan man kan få til en bærekraftig utvikling i regionen. Webinaret er gratis, med to plenumsdeler og workshops i egne outbreak-rooms.

Påmelding her

Program:

1200–1300: plenum:

 • Velkommen og innledning v/ Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet
 • Innlegg v/ Arve Ulriksen, adm. dir., Mo industripark
 • Innlegg v/ Wei Solvang fra UiT om Trinity-prosjektet
 • Panelsamtale (ledes av viserektor ved UiT, Bård Borch Michalsen):
  Arve Ulriksen, adm. dir., Mo industripark
  Raymond Kristiansen, prodekan forskning, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

1310–1410: workshops:

1. Framtidens energieffektive industribygg (moderator: Leif-Gunnar Hansen, prosjektleder, Institutt for bygg, energi og materialteknologi, UiT)

Vi ønsker å fokusere på energieffektive og fleksible løsninger for dagens og fremtidens industribygg. Resirkulerbare og modulariserte løsninger med infrastruktur for enkel tilpasning som gjør det mulig å møte nye krav til effektivitet og bærekraft fra industri og næringsliv.

 • Morten Rimer – Norconsult Mo i Rana
 • Bjørn Reidar Sørensen, instituttleder IBEM, UiT
 • Diskusjon

2. 3D-printing – en ny mulighet for nordnorsk næringsliv? (moderator: Jan-Arne Pettersen, instituttleder ved Institutt for industriell teknologi, UiT)

I løpet av de siste årene er 3D-printing blitt mere kjent for flere norske produksjonsbedrifter. Teknologien knyttes direkte til fordeler som kraftig redusert produksjonskostnad, kort ledetid og mulighet for komplisert konstruksjon, for å nevne noen. I tillegg vil 3D-printing etterlate et kraftig positivt miljøavtrykk på flere områder i forhold til mer tradisjonelle produksjonsformer på grunn av redusert forbruk av råmaterialer, varelaging og transport. Vær med og hør hva UiT i Narvik kan tilby for å bygge opp kompetanse innenfor 3D-printing i Nord-Norge!

 • Jan-Arne Pettersen, instituttleder, Institutt for industriell teknologi, UiT
 • Brede Lærum, Equinor
 • Wei Deng Solvang, Professor IVT, UiT

3. Karbonfangst, lagring og bruk (CCSU) (moderator: Hans Christopher Bernstein)

Hvordan kan vi skape bedre flyt av kunnskap mellom tverrfaglige grunnforskningsmiljøer og sluttbrukere i industrien? Det vil være viktig med dialog og tydelig formidling av forventninger og kunnskapsgap i begge ender. I Norge i dag er vi meget godt posisjonert for å takle bærekraftsutfordringer. Vi har rik tilgang på mengder av naturressurser, kvalifisert arbeidskraft og kanskje viktigst av alt: ren kraft.

 • Introduksjon v/ Hans Christopher Bernstein
 • Finnfjordperspektiv v/ Geir-Henning Winterwoll
 • UiT-perspektiv v/ Richard Ingebrigtsen
 • Richard Heyn, Sintef
 • Bedrift fra Mo i Rana
 • Oppsummering og fremtidige mål v/ Hans Christopher Bernstein

4. Kompetansebehov for næringsliv og kunnskapssektoren for oppdrettsnæringen om 10 år (moderator: Maria Hammer/ Karl Gunnar Aarsæther)

Hvordan blir fremtidens havnæringer? Havbruksnæringen har vært i en rask utvikling, og tempoet ser ikke ut til å avta, samtidig fokuserer samfunnet stadig mer på bærekraft. Hvilken kunnskap kreves i fremtidens havbruksnæring når tilgang på areal og næringens miljøpåvirkning styrer utviklingsmulighetene?

 • Karl Gunnar Aarsæther, Institutt for teknologi og sikkerhet, UiT
 • Marin Elektrifisering v/ Bjarte Hoff, Institutt for elektroteknologi, UiT
 • Landbasert oppdrett v/ Bjørn-Steinar Sæther/Jelena Kolarevic, Norges fiskerihøgskole, UiT
 • Diskusjon

1420–1500: oppsummering i plenum:

 • Workshop 1: Leif-Gunnar Hansen
 • Workshop 2: Jan-Arne Pettersen
 • Workshop 3: Hans Christopher Bernstein
 • Workshop 4: Karl Gunnar Aarsæther
 • Oppsummering ved Bård Borch Michalsen, viserektor UiT