Dato/tid
Dato(er) - 02/06/2021
09:00 - 12:30

Kategorier


ACT jobber for å utvikle bærekraftige løsninger på tvers av bedrifter og sektorer. Nå inviterer Regjeringen til en nasjonal bærekraftkonferanse. Målet med konferansen er å mobilisere hele landet til en felles innsats for å nå bærekraftmålene innen 2030. Konferansen skal belyse muligheter og utfordringer knyttet til bærekraftarbeidet i Norge, og vise sammenhengen mellom Norges engasjement nasjonalt og internasjonalt.

Delta på konferanse – Bærekraftsmålene for Norge (regjeringen.no)