Dato/tid
Dato(er) - 12/02/2021
09:00 - 14:30

Kategorier


Lansering av Horisont Europa og Erasmus+ ved UiT

EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og Erasmus+ for utdanning lanseres i 2021 og løper frem til 2027. Som tidligere kan Norge delta på lik linje som andre EU medlemsland på verdens største arena for kunnskapsprosjekter.

Velkommen til en digital lanseringskonferanse for Horisont Europa og Erasmus+, som UiT arrangerer sammen med Forskningsrådet. Her vil du få vite hvilke muligheter som ligger i dette rammeprogrammet for dine prosjekter. Det vil bli lagt særlig vekt på mulighetene innen de tematiske utlysningene i søyle 2 (Globale utfordringer) av Horisont Europa i dette arrangementet.

Etter en plenumsdel vil det arrangeres egne tematiske sesjoner slik at du  kan få mest mulig relevant informasjon (se program under). Relevante regionale aktører og mulige samarbeidspartnere vil også inviteres til å delta i disse sesjonene.

Målgruppe: Forskere, studenter, administrativt og andre ansatte ved UiT. Relevante regionale klynger inviteres også til dette arrangementet. Arrangmentet vil foregå på engelsk.

Påmelding: Meld deg på her  Zoom-lenke til arrangementet sendes ut til de påmeldte dagen før.

Program:

09:00-09:50   Welcome by rector Anne Husebekk

EU research and support at UiT by SEFU/ Theresa Mikalsen

My experience with EU funding by UiT researcher Krishna Agarwal

10:00 – 10:30  Introduction to Horisont Europa by Bente Bakos, The Norwegian Research Council

Introduction to Erasmus+ by Sigrid Ag, Head of Section for International Cooperation, UiT

10:30–11:00  Coffee break
11:00–12:30 Parallel sessions:

Cluster 1 Health by Sofia A Strand, The Norwegian Research Council

Cluster 5 Climate, Energy and Mobility + Remote Sensing by Marianne H. Aandal and Ingunn B. Lid, The Norwegian Research Council

Erasmus+ by Sigrid Ag, Head of Section for International Cooperation, UiT

13:00–14:30 Parallel sessions:

Cluster 2 Culture, Creativity and Inclusive Society by Zhanna Saidenova Skrede, The Norwegian Research Council

Cluster 6 Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment by Kristin Dawes and Ingunn B. Lid, The Norwegian Research Council