Dato/tid
Dato(er) - 08/05/2018 - 09/05/2018
Hele dagen

Sted
Clarion hotel The Edge

Kategorier


Partnerskapet i ACT er et solid og komplementært partnerskap, der alle har en viktig rolle i utvikling av en mer bærekraftig industri. Gjennom faglige og tverrfaglige grupper vil klyngen øke kompetansen, bidra til å knytte relasjoner og tillit mellom medlemmene, og utvikle innovasjonssamarbeid innenfor de strategiske fokusområdene. Gruppene er dynamiske og utvikles i takt med klyngens behov.

I første fase av klyngeprosjektet tilrettelegger vi for at ledere i prosessbedriftene fra Trøndelag til Troms skal bli bedre kjent. Disse bedriftene utgjør kjernen av partnerskapet i ACT, og har mange felles utfordringer og ambisjoner. Her ligger det et stort potensial for å få til mer innovasjonssamarbeid, og dette var også grunnlaget for etableringen av klyngen. En bærekraftig omstilling av industrien forutsetter at prosessbedriftene tar ansvar ved å prioritere ressurser til utviklings- og innovasjonsprosjekter, der partnere fra andre deler av verdikjeden kan delta og bidra. For å få til felles innovasjonsprosjekter må vi utvikle tillit og gode relasjoner. Vi ser fram til å tilrettelegge for at prosessbedriftene kan møtes i Tromsø i neste uke.

Har du aktuelle tema eller prosjektideer du ønsker å drøfte og involvere flere fra partnerskapet i? Ta kontakt med klyngeledelsen for å sjekke ut hvordan vi kan bistå.