Dato/tid
Dato(er) - 10/09/2020
11:00 - 15:00

Sted
Campus Helgeland

Kategorier


Vi inviterer de utvalgte teamene/casene i årets Trykktank til Kick-off-samling den 10. september.

Kjerneteamet for hvert case består av 4-6 personer som arbeider med alle elementene av forretningskonseptet:

 • 1-2 deltakere fra bedriften
 • Ekstern fasilitator som styrer prosessen
 • Ekstern forretningsutvikler som kjenner bransjen/domenet
 • Fagekspert fra SINTEF

Eksterne deltakere trekkes inn etter behov:

 • Potensielle kunder som gir tilbakemelding på behov/løsning/nytteverdi
 • IPR-kompetanse ifm muligheter for beskyttelse
 • Virkemiddelapparat ifm muligheter for tilskudd og lån
 • Investorer (inkl. CoFounder) som gir konkret tilbakemelding på hva som kreves for å tiltrekke seg egenkapital

På samlingen skal vi gjennom følgende aktiviteter:

 • Presentasjon av idé og teamet
 • Identifisering av muligheter og kritiske faktorer
 • Handlingsplan for mellomperioden

Deretter går hvert case inn i en Mellomperiode der det jobbes med informasjonsinnsamling, konkretisering av forretningside og visjon, og arbeid med kritiske elementer i forretningsplanen.

Resultatene tas med inn i neste Trykktank-samling som er 1. oktober.