Dato/tid
Dato(er) - 08/03/2021
09:00 - 15:00

Kategorier


EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa (2021-2027) skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Nord universitet, EU-nettverk Nordland, Horisont Trøndelag, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Nord-Norges Europa- kontor og Trøndelags Europakontor inviterer til digital kick-off for forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor.

Hovedformålet med arrangementet er å presentere virkemiddelapparatet, samt initiere en arena og møteplass for økt samarbeid på forskning og innovasjon i Nordland og Trøndelag.

Horisont Europa består av tre hovedsøyler. Søyle 1 (Fremragende vitenskap) og Søyle 2 (Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv) vil bli presentert av Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner (NCPer). Etter presentasjon av Søyle 1, samt etter hver av de seks klyngene i søyle 2 åpnes det for å fortsette diskusjonen i breakout rooms.

Meld deg på her

PÅMELDINGSFRIST 4. MARS

Link til webinaret og breakout rooms får du tilsendt i forkant av arrangementet.

Program 8. mars

09.00-09.10

 Nord universitet i Horisont Europa

 Ketil Eiane, prorektor forskning og utvikling, Nord universitet.

09.10-09.20

 Dette må du vite om Horisont Europa: Nye ordninger – nye muligheter.

 Overblikk og missions.

 Inger Nordgard, spesialrådgiver internasjonalisering, Forskningsrådet.

09.20-09.30

 Støttevirkemidler ved Forskningsrådet: støtte i alle faser av prosjektutvikling

 Oda Bjelland Mathiassen, rådgiver Internasjonalisering, Forskningsrådet

09.30-09.45

 Nord-Norges Europakontors rolle i Brussel

 Tina Melfjord, Nord-Norges Europakontor.

09.45-10.00

 Trøndelags Europakontors rolle i Brussel

 Heidi Fossland, Trøndelags Europakontor.

10.00-10.15

 Veien videre

 Tor Ivar Eikaas, leder Forskningsrådets kontor i Brussel/ fungerende forskningsråd ved Norges delegasjon til EU.

HVA TRENGS FOR Å LYKKES MED SØKNAD – ERFARINGER FRA H2020

10.15-10.25

 Dette fikk vi til – Tove Hatling Jystad, Mære landbruksskole.

10.25-10.35

 Dette fikk vi til – Cityloops, Bjørn Vidar Vanglesten,   Nordlandforskning

10.35-10.45

 Kaffepause

PRESENTASJON AV SØYLE 1 OG 2

10.45-11.15

 Søyle 1. ERC/MSCA/RI. Per Magnus Kommandantvold Breakout room

11.15-11.45

 1. Helse. Sofia Anderholm Strand  Breakout rooms

11.45-12.30

 Lunsj

12.30-13.00

 2. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn.

 Zhanna Saidenova Skrede og Kristin Eikeland Johansen    Breakout rooms

13.00-13.30

 3. Samfunnssikkerhet. Berit Berg Tjørholm       Breakout rooms

13.30-14.00

 4. Digitalisering, næringsliv og romfart. Kim Davis   Breakout rooms

14.00-14.30

 5. Klima, energi, mobilitet. Ingunn Borlaug Lid og Marianne Haavardsholm Aandah        Breakout rooms

14.30-15.00

 6. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø. Ingunn Borlaug Lid og Kristin Dawes    Breakout rooms