Dato/tid
Dato(er) - 24/03/2020
Hele dagen

Sted
Blåbygget, Mo industripark

Kategorier


SINTEF sparker i gang prosjektet CIRCALU den 24. mars og inviterer medlemmer i ACT til kick-off! Prosjektet går ut på å ta kunnskapen fra EU-prosjektet ENSUREAL til Norge, og på den måten legge til rette for kunnskapsutveksling, utvikling av norsk industri og nettverksbygging på tvers av virksomheter og landegrenser. Som følge av Covid-19-utbruddet vil arrangementet bli gjennomført via nett. 

Hvis du har spørsmål om arrangementet eller ønsker å få link for å delta via nett kan du kontakte
Ada Louise Heyerdahl Jervell, Siv.ing nanoteknologi og industriell økologi, SINTEF Helgeland

ENSUREAL ser på muligheter for å produsere alumina til aluminiumproduksjon på en mer bærekraftig måte uten å produsere såkalt rød slam (red mud) som i dag deponeres i kunstige, svært basiske deponi. Red mud er et bi-produkt i Bayerprosessen, og Bayerprosessen er den dominerende produksjonsprosessen for aluminiumoksid i dag. ENSUREAL har sett på muligheter for å modifisere Pedersenprosessen, som ikke produserer red mud, i et forsøk på å gjøre den konkurransedyktig mot Bayerprosessen. I CIRCALU skal vi vurdere mulighetene for en slik produksjon på Mo.

Kick-offet holdes hos Mo Industripark, og vil være en arena for faglig påfyll fra forskningsfronten innen aluminaproduksjon, i tillegg til nettverksbygging, erfaringsutveskling og idémyldring. Vi har med oss lokale, nasjonale og internasjonale foredragsholdere, og kick-offet vil dermed foregå på engelsk. Agendaen for dagen ser slik ut:

Time Presentation Presenter
08:15-08:30 Welcome and coffee
08:30-08:55 Introduction about the ENSUREAL project Casper van der Eijk, SINTEF
08:55-09:20 Raw Materials and Flowsheet of the ENSUREAL process Athina Preveniou, Admiris
09:20-09:30 Break
09:30-09:50 Accessible raw materials Per Helge Høgaas, SINTEF
09:50-10:15 Business case for the ENSUREAL process Rocco Lagioia, ITRB
10:15-10:35 Break with snacks
10:35-10:50 Sustainable Alumina Production in Mo Industrial Park (BAM project outcomes) Camilla Sommerseth, SINTEF
10:50-11:10 The facilities in Mo Industrial Park Jan Gabor, MIP
11:10-11:50 TBA TBA
11:50-12:45 Lunch
12:45-14:45 Workshop
15:00 Guided bus tour in Mo Industrial Park  MIP

Vel møtt til et spennende kick-off.