Dato/tid
Dato(er) - 31/01/2022
10:00 - 11:00

Kategorier


Norsk Industri har gjennom prosjektet BattKOMP kartlagt og analysert kompetansebehov knyttet til en storskala satsing på batteriindustri i Norge. Fase 1 av prosjektet ble presentert i oktober 2021. Nå er Fase 2 straks ferdig, og 31. januar kl. 10-11 lanseres rapporten med et digitalt seminar.  Eksisterende utdanningstilbud er studert for å identifisere nye kompetansebehov og oppskaleringsbehov. I fase 2er det gjennomført workshop med 50 representanter for universiteter og høgskoler/fagskoler; fulgt opp av nærmere 20 dybdeintervju av utdanningsinstitusjoner. Resultatet har blitt en aktuell rapport som lanseres 31. januar.

Påmelding