Dato/tid
Dato(er) - 14/01/2020
08:45 - 14:15

Sted
Polarsirkelen videregående skole

Kategorier


Industribedrifter på Helgeland ønsker å presentere seg for Vg1-, Vg2- og Vg3-elever på TIP og elektro i Polarsirkelen VGS sine lokaler

 

Her skal bedriftene gi informasjon til elevene om hva de driver med, hvilke tilbud som gis og hvilke krav som stilles til fremtidig rekruttering av lærlinger. De ulike bedriftene får hvert sitt klasserom til disposisjon og orienterer totalt 6 Vg1-klasser, 4 Vg2 klasser og 1 Vg3 klasse. Det er satt av 25 min. til orientering for hver gruppe.

Vi mener det er viktig at elevene får direkte informasjon fra de ulike bedriftene om hvilke tilbud som de kan gi og litt om hvilke forventninger de har til sine fremtidige lærlinger. Vi oppfordrer bedriftene til å ta med lærlinger og andre interesserte for at de kan fortelle om sin erfaring fra fag/bedrift.

DU MØTER: MOMEK – CELSA ARMERINGSSTÅL – RANA GRUBER – ELKEM RANA – BILFINGER – ALCOA MOSJØEN

Dette er en fin anledning til å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv, og bedriftene får presentert seg for fremtidig arbeidskraft. Mellom kl. 12-13 inviteres også lærlinger og andre ansatte i industribedriftene til et motivasjonsforedrag med Francios og Arne-Morten i det nye auditoriet ved Polarsirkelen videregående skole!

Francois Elsafadi
Francois holder foredrag om ledelse, gründerskap, motivasjon. Han kaller seg selv «relasjonshøvding» og er opptatt av hvordan
mennesker fungerer i relasjon med hverandre. Francois er lidenskapelig opptatt av at mennesker skal lykkes, ikke minst at unge
mennesker skal vokse.

Arne-Morten Knutsen
Arne-Morten har pedagogisk bakgrunn og jobber med coaching, relasjonsledelse og entreprenørskap. Han har vært leder innen
idretten og i næringslivet i mange år og har de siste seks årene jobbet med opplæring av voksne og ungdommer.

 

 

Se romfordeling og kart for parkering her:

Invitasjon til Industriens dag