Dato/tid
Dato(er) - 17/02/2021
09:00 - 11:00

Kategorier


ACT Cluster inviterer sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet til et webinar der vi informerer om muligheter for finansiering av prosjekter innen Horizon Europe, Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility. Fagområdene som dette inkluderer er høyaktuelle for deg som er medlem i ACT. 

På webinaret vil du få god informasjon og hjelp til å navigere i utlysningene, og veiledning om veien videre.

Se program og link lenger ned på siden.
Etter en intro fra oss i ACT holdes presentasjoner av Ingvild Kjørrefjord, Innovasjon Norge,  og Bjørn Gjellan Nielsen som er regionalansvarlig for Nordland i Forskningsrådet.

Cluster 5 omfatter følgende tema:

  • Climate science and solutions
  • Energy Supply
  • Energy systems and grids
  • Buildings and industrial Facilities in Energy Transitions
  • Communities and Cities
  • Industrial competitiveness in transport
  • Clean, safe and accessible transport and mobility
  • Smart mobility
  • Energy storage

Program:

Kl. 09.00             Velkommen og hilserunde.
Egen EU-rådgiver i ACT- hva betyr det for klyngens medlemmer?

Kl. 09.10             Intro til Horisont Europa- søyler, missions og bærekraftmål
Intro Søyle 2: Muligheter for næringslivet i samarbeid med andre

Kl. 09.25             Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility
Challenges, Objectives, Targeted impacts, R&I Orientation
Relevant Calls (draft)

Kl. 10.00             Beinstrekk og påfyll av kaffe

Kl. 10.10             Runde rundt om bedriftenes erfaringer og ambisjoner,
og dialog om initiativer som kan være aktuelle
Kobling mot aktuelle calls og plan for videre arbeid

Kl. 10.50             Oppsummering

Med deg på ved å sende en mail til Anette Møllersen Bjørnå. Send mail med påmelding her