Dato/tid
Dato(er) - 16/02/2021
09:00 - 11:00

Kategorier


ACT Cluster inviterer sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet til et webinar der vi informerer om muligheter for finansiering av prosjekter innen Horizon Europe, Cluster 4 – Digital, Industry and Space. Fagområdene som dette inkluderer er høyaktuelle for deg som er medlem i ACT. 

På webinaret vil du få god informasjon og hjelp til å navigere i utlysningene, og veiledning om veien videre.

Se program og link lenger ned på siden.
Etter en intro fra oss i ACT holdes presentasjoner av Eva Langslet, Innovasjon Norge, Karin Totland som er NCP i Forskningsrådet, og Bjørn Gjellan Nielsen som er regionalansvarlig for Nordland i Forskningsrådet.

Cluster 4 omfatter følgende tema:

  • Manufacturing technologies
  • Key Digital technologies
  • Emerging enabling technologies
  • Advanced Materials
  • Artificial intelligence and robotics
  • Next Generation Internet
  • Advanced Computing and Big Data
  • Circular Industries
  • Low-carbon and clean industry
  • Space

Program:

Kl. 09.00             Velkommen og hilserunde.
Egen EU-rådgiver i ACT- hva betyr det for klyngens medlemmer?

Kl. 09.10             Intro til Horisont Europa- søyler, missions og bærekraftmål
Intro Søyle 2: Muligheter for næringslivet i samarbeid med andre

Kl. 09.25             Cluster 4 – Digital, Industry and Space
Challenges, Objectives, Targeted impacts, R&I Orientation
Relevant Calls (draft)

Kl. 10.00             Beinstrekk og påfyll av kaffe

Kl. 10.10             Runde rundt om bedriftenes erfaringer og ambisjoner,
og dialog om initiativer som kan være aktuelle
Kobling mot aktuelle calls og plan for videre arbeid

Kl. 10.50             Oppsummering

Meld deg på ved å sende en mail med navn til Anette Møllersen Bjørnå. Send mail med påmelding her