Dato/tid
Dato(er) - 19/06/2018 - 20/06/2018
Hele dagen

Sted
iKuben, Molde

Kategorier


Vi inviterer partnerskapet til å bli med på en spennende ekskursjon til Molde, der vi skal besøke Brunvoll og iKuben m.fl.

Vi skal bli kjent med både enkeltbedrifter og med NCE-klyngen iKuben, dele erfaringer og kompetanse og få en smakebit på noen av de tjenestene de tilbyr til bedriftene. Sjekk ut programmet, og sett av tid i kalenderen til å bli med på ekskursjon!

Program

Påmelding til ai@kph.no

Her kommer litt informasjon om de vi besøker:

Brunvoll ble i 2017 kåret til Norges smarteste industribedrift og juryen la vekt på hvordan Brunvoll opererer i et internasjonalt tøft marked, hvor innovasjon og digitalisering er avgjørende for å overleve. På Brunvoll-fabrikken i Molde er det stadig flere roboter i samspill med en erfaren arbeidsstokk. De nye robotene skal effektivisere produksjonen og lette arbeidsbelastningen for de ansatte.

SHM Solutions er en allsidig og tverrfaglig teknologibedrift med bred erfaring innen maritim industri, havbruks- og sjømatsektoren. De spesialiserer seg på kraner, løfte- og håndteringsutstyr. De leverer også innovative løsninger på digital fjernsupport, VR/AR og og Industrielt Internett (IIoT).

NCE iKuben er i likehet med ACT en en del av det nasjonale klyngeprogrammet “Norwegian Innovation Clusters” eid av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. iKuben gjennomførte et Arenaprosjekt i regi av klyngeprogrammet i perioden 2012-2017, og ble tatt opp som Norwegian Centre of Expertice – (NCE) i 2017. NCE iKuben er en tverr-industriell klynge med internasjonalt orienterte industri- og teknologibedrifter med hovedtyngde i Møre og Romsdal. NCE iKuben har innovasjon og rask omstilling som særskilte satsingsområder og fokuserer på å hjelpe bedriftene til å anvende digital innsikt til å skape nye produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Klyngen har utviklet ProtoMore Innovasjonslab. Her kan bedrifter jobbe med produkt- og tjenesteutvikling og forretningsmodeller, fasilitert gjennom egen metodikk som har utspring i metoder som Design Thinking og Rapid Prototyping. Grunntanken fra disse kombineres med fagdisipliner som Agile og Google Sprint. Denne formen for prototyping starter med kundebehovet, og legger vekt på rask utprøving.

Omstillingsmotoren: En gruppering bestående av DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret, NCE iKuben, NCE Smart Energy Markets og NCE Systems Engineering Kongsberg får 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å bidra til å omstille små og mellomstore norske bedrifter.
Grupperingen får status som omstillingsmotorer som del av et nytt program som skal sette fart på digitaliseringen og øke innovasjonsevnen i mer enn 200 små og mellomstore bedrifter (SMB-er) over hele landet.