Dato/tid
Dato(er) - 14/12/2021
10:00 - 15:00

Kategorier


Irina Nikolayevna Isaeva

Irina Nikolayevna Isaeva disputerer med avhandlingen Managing multiple goals in university-industry collaboration​.

Les mer og meld deg på her.

Irina Isaeva har i sin doktoravhandling forsket på ulike problemstillinger relatert til måloppnåelse i forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Utvikling av kunnskap og innovasjon er viktig for å klargjøre næringslivet for et nullutslippssamfunn.

Formålet med forskningen har vært å undersøke hvordan bedrifter og universitetspartnere kan samarbeide for å oppnå de ulike målene i sentrene og resultatene i avhandlingen bidrar til økt forståelse og kunnskap om hvordan partnerne kan samarbeide for å oppnå målene om innovasjon og forskning.