Dato/tid
Dato(er) - 13/02/2019
11:00 - 15:30

Sted
Campus Helgeland

Kategorier


Fremtidens industri skapes nå!

Det siste året har industribedrifter og videregående skole møttes for å diskutere kompetanse og rekruttering. Det er uttrykt ønske om å jobbe tettere sammen for å rekruttere gode fagarbeidere til våre industriarbeidsplasser og sikre kvalitet i videregående skole. Konferansen vil også gi innspill til fylkeskommunens kompetansestrategi.

På konferansen innleder industribedrifter, Fylkesråd for utdanning, Norsk Industri, NCE Eyde og Arctic Cluster Team. Se program under.

Opplæringskontorene, ledere i videregående skole, NHO, LO og Nordland Fagskole inviteres for å diskutere nye samarbeidsformer, rekruttering, fagbrev på jobb, fagskoletilbud, mm.

 

Vi håper du har lyst og anledning til å delta! Samspill skaper vekst!

Påmelding sendes til Tone Jakobsen på e-post: tj@kph.no.
Sted: Møterom C112 i Campus Helgeland

 

Tid Hva
11:00 – 12:00 Lunsj i kantina på Campus Helgeland
12:00 – 12:15 Velkommen
Nytt fra nasjonalt kompetanseutvalg
Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland
12:15 – 12:30 Vi er på ballen, men vi trenger hjelp! Hans Petter Skjæran, Celsa Armeringsstål
12:30 – 12:45 Kontinuerlig behov for oppdatering Jan Ivar Myrflott, Alcoa Mosjøen
12:45 – 13:00 Dialog 2+2
13:00 – 13:15 Samarbeid – en del av løsningen Hild-Marit Olsen, Fylkesråd for utdanning
13:15 – 13:30 Hvordan kan Norsk Industri bidra? Kjetil Tvedt, fagsjef kompetanse, Norsk Industri
13:30 – 14:00 Kompetansearbeid gjennom klyngene; NCE Eyde og ACT Helene Fladmark fra NCE Eyde og Monica Paulsen fra ACT
14:00 – 14:45 Sammen om nye, innovative kompetanseløsninger Dialogkafé
14:45 – 15:15 Presentasjon av gode idéer 1 repr. fra hvert bord
15:15 -15:30 Veien videre Møteleder oppsummerer