Dato/tid
Dato(er) - 18/11/2020
10:00 - 14:00

Kategorier


Medlemmer i Arctic Cluster Team får tilbud om kompetanseprogrammet DESIGN THINKING, med fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller, i regi av ProtoMore Innovasjonslab.

 

Hva er Design Thinking?
Design Thinking går i korte trekk ut på å fokusere på og forstå kunden sine behov, generere mange idéer, teste og forkaste disse idéene tidlig gjennom enkel prototyping, for å komme raskere og billigere til et kommersielt produkt eller tjeneste.

 

Læringsutbytte

 • Forstå kunden og trekke frem kundens reelle behov gjennom å stille de riktige spørsmålene, observere og hente innsikt på nye måter
 • Skape mening av den informasjonen som er samlet inn gjennom verktøy som Personas, Point og View og aktørkart
 • Prioritere de viktigste behovene og jobbe med å løse dem ved kreativ idégenerering
 • Prototyping i tidlig fase av idéutviklingen for å kunne teste, finne svar, gjøre feil tidlig uten at det koster for mye, justere og prøve nye løsninger
 • Læring med basis i egne prosjekter

 

Innhold

 • Kun online samlinger slik at du kan sitte hjemme, eller sammen med kollegaer på arbeidsplassen
 • 4 halve dager á 4 timer, inkl. pause og oppgaveløsning
 • Forarbeid i tett samarbeid med oppdragsgiver, og deltakerbedrifter, litteraturhenvisning mm.
 • Arbeid mellom hver samling (refleksjon og prosjektutvikling)
 • Oppgavene tilpasses bedriftene som deltakerne arbeider i. Bedriftene bringer med seg egne case ved oppstart.

ProtoMore InnnovasjonsLAB står ansvarlig for faglig innhold og leveranse av forberedelser, fasilitering og oppfølging.

 

Kursdatoer

 • 1.samling: 4. november
 • 2. samling: 18. november
 • 3. samling: 2. desember
 • 4. samling: 10. desember

 

Pris

Redusert medlemspris er 6000,- eks. mva. per deltaker.

 

Påmelding

Sendes til Tone Jakobsen: tj@kph.no