Dato/tid
Dato(er) - 04/11/2020
10:00 - 14:00

Kategorier


Vi må øve på å endre!

I Molde har iKuben og ProtoMore Kunnskapspark etablert Norges fremste industrielle innovasjonsLAB, og kjørt kurs med flere tusen deltakere. Innovasjonslaben skal nå tilby kompetanseprogrammet DESIGN THINKING, med fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller, nettbasert for klyngen.

Hva er Design Thinking?
Design Thinking går i korte trekk ut på å fokusere på og forstå kunden sine behov, generere mange idéer, teste og forkaste disse idéene tidlig gjennom enkel prototyping, for å komme raskere og billigere til et kommersielt produkt eller tjeneste.

Læringsutbytte

 • Forstå kunden, stille de riktige spørsmålene, observere og hente innsikt på nye måter
 • Skape mening av den informasjonen som er samlet inn gjennom
 • Prioritere de viktigste behovene og jobbe med å løse dem ved kreativ idégenerering
 • Prototyping i tidlig fase av idéutviklingen for å kunne teste, finne svar, gjøre feil tidlig uten at det koster for mye, justere og prøve nye løsninger
 • Læring med basis i egne prosjekter

Innhold

 • Kun online samlinger. Du kan sitte hjemme, eller sammen med kollegaer på arbeidsplassen
 • 4 halve dager á 4 timer, inkl. pause og oppgaveløsning
 • Forarbeid i tett samarbeid med oppdragsgiver og deltakerbedrifter.
 • Arbeid mellom hver samling (refleksjon og prosjektutvikling)
 • Bedriftene bringer med seg egne case ved oppstart.

ProtoMore InnnovasjonsLAB står ansvarlig for faglig innhold og leveranse av forberedelser, fasilitering og oppfølging. Se mer informasjon her: https://protomore.no/om-oss

Kursdatoer

 • 1.samling: 4. november
 • 2. samling: 18. november
 • 3. samling: 2. desember
 • 4. samling: 10. desember

 

Pris

Redusert medlemspris er 6000,- eks. mva. per deltaker.

Påmelding

Sendes til Tone Jakobsen: tj@kph.no