Dato/tid
Dato(er) - 09/12/2020
09:30 - 16:00

Kategorier


Samlingen er digital. Vi møtes konferanseplattformen MyOnvent. Egen innkalling kommer til de som melder seg på. På myOnvent kan dere ha egne stands, vise filmer mm. Informasjon om dette kommer i egen mail.

Påmelding her

 

Tirsdag 8. desember

18:00 – 18:30    Digital omvisning i Vitensenter Nordland

19:00 – 19:30    Digital konsert

 

Onsdag 9. desember

08:30 – 10:00 Årsmøte og valg
10:00 – 16:00 PARTNERSKAPSSAMLING
10:00 – 10:20 KammeRana, Styreleder Ellen B. Myrvold og Monica Paulsen
10:20 – 10:25 Klyngen gratuleres fra Innovasjon Norges Brüsselkontor, Head of Office Hans Eirik Melandsø
10:25 – 10:30 Interessesammenslutningen Industrikommunene skal sikre gode rammevilkår for bedrifter og lokalbefolkning og være talerør overfor sentrale myndigheter. Geir Waage, styreleder
10:30 – 11:00 Løypemelding fra Norges ledende batteri-initiativ og betydningen for regionen, Tom Einar Jensen, CEO i FREYR
11:00 – 11:30 SAMTALE OM NYE GRØNNE VERDIKJEDER
11:30 – 12:15 Skjermpause eller mingling på stands på den digitale plattform
12:15 – 12:30 PITCHER fra medlemmer
12:30 – 12:50 Håvard Moe informerer om de totale leveransene fra Prosess21, med fokus på de viktigste funnene og anbefalingene fra arbeidet
5 min Spørsmål og innspill til Håvard
12:55 – 13:10 Grønn plattform er en del av regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling. Tiltakspakken forvaltes av Enova, Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, og favner alle teknologi og bransjeområder som kan bidra til grønn omstilling. Tor Mühlbradt, Innovasjon Norge
5 min Spørsmål og innspill til aktørene
13:30-13:40 ACT ScientifIQ skal synliggjøre forskningskapasitet i nord. Flere av forskningsmiljøene er i tet innenfor sine kompetanseområder, og næringslivet kan få løst en rekke av sine utfordringer ved å trekke på denne kompetansen. Sammen skal vi løfte regionen inn i framtiden! Leder i SINTEF Helgeland Stein Espen Bøe
5 min Spørsmål og innspill til satsingen
13:45-14:05 Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten. CEO i SKIFT, Næringslivets klimaledere Bjørn Kjærand Haugland
5 min Spørsmål og innspill til Bjørn
14:10-14:25 Bærekraft og digitalisering hos ELKEM Rana, verksdirektør Frode Johan Berg
5 min Spørsmål og innspill til Frode
14:30-14:45 Hva kan EU-rådgiver bety for ACT? Ingrid Martenson Bortne, EU-rådgiver i Innovasjon Norge
5 min Spørsmål og innspill til Ingrid
15:05-15:30 Pitcher fra medlemmer
15:30-15:50 Samtale om 2020
15:50-16:00 Takk for i dag fra Monica