Dato/tid
Dato(er) - 20/04/2018
09:30 - 13:30

Sted
Alcoa Mosjøen, Mosjøen

Kategorier


Arbeidsgruppen for ACT Digital møtes hos Alcoa i Mosjøen den 20. april. På agendaen står utvikling av prosjektinitiativet Optimal produksjon basert på Big Data (OPTIPROD).

Prosjektet ble lansert og jobbet med på en av de parallelle sesjonene på kick-off-samlingen i slutten av januar, under kyndig ledelse av Frode Brakstad fra SINTEF Industri. Med på gruppearbeidet var SHMIL, Olje- og gassklynge Helgeland, Ferroglobe Manganese Norway, SINTEF Molab, Elkem Salten, SINTEF Helgeland, Miljøteknikk Terrateam og Elkem.

Arbeidsgruppa vil jobbe med å sette ramme, avgrensning og legge relevant innhold i prosjektet basert på bedriftenes behov og problemstillinger. Det må etableres et konsortium som tar ansvar for realisering og gjennomføring, og bedrifter som mener dette er spesielt relevant for dem bes melde sin interesse til en av representantene i arbeidsgruppa.