Dato/tid
Dato(er) - 13/04/2021
09:00 - 11:30

Kategorier


ACT har mål om å utvikle nye grønne verdikjeder, akselerere digital transformasjon og bærekraft, og utvikle infrastruktur som fremmer innovasjon. For å lykkes med omstilling og utvikling av ny industri, trenger vi dyktige samarbeidspartnere, kapital og kompetanse. Vi inviterer partnere i ACT til webinar med Invest in Nordland, der målet er å lodde interessen for samarbeid som styrker din bedrift når det gjelder vekstambisjoner og nye industrisatsinger, posisjonering, markedsmulighet og internasjonal kapital.

Agenda:

09:00    Velkommen (ACT) og presentasjonsrunde  (alle)

09:15    Introduksjon av Invest in Nordland

09:30    Dialog – Tema 1 – kjernevirksomhet vs. ny produksjon

Nye bærekraftige løsninger utløser ofte et behov for større investeringer i infrastruktur og teknologi, krever ny kompetanse, og gir også muligheter for kommersialisering i andre verdikjeder. Å utløse dette potensialet på siden av bedriftens kjerneområde kan være krevende. Hvilke muligheter finnes for å lykkes i denne typen kommersialisering?

10:00    Pause/beinstrekk

10:15    Dialog  – Tema 2 Strategisk verdikjedeutvikling

De nye grønne verdikjedene kommer til å bestå av en miks av eksisterende lokale bedrifter, nye oppstarts-selskap, og norske og utenlandske selskap som etablerer seg i kjernen eller randsonen av framvoksende industri, det være seg batteri, hydrogen, karbonfangs, bioøkonomi eller andre områder. Invest in Norway fungerer som en inngangsport til Norge og blir kontaktet av aktører som er interessert i informasjon om aktuelle lokasjoner. Hvordan kan vi spille Invest in Nordland gode, slik at de kan trekke hit aktører som bidrar til å utvikle verdikjeder i nord?

10:45    Dialog – Tema 3 Økt markedsadgang

Kommersialisering i et internasjonalt marked krever at vi når ut i markedene med informasjon om bærekraftige løsninger, at vi får demonstrert ny teknologi, og bygd relasjoner til aktuelle kundesegmenter. Hvordan kan Invest in -funksjonene bidra, og hvilke virkemidler kan de ta i bruk for å hjelpe bedriftene i ACT ut i nye markeder?

11:15   Veien videre – hvordan vil medlemmene i ACT utvikle samarbeidet med Invest in Nordland videre?

Påmelding til webinar