Dato/tid
Dato(er) - 26/10/2018
09:00 - 11:00

Sted
Blåbygget, Mo industripark

Kategorier


For å organisere samarbeid og aktivitet i klyngen ut over de store partnerskapssamlingene, har vi lagt opp til møter i arbeidsgrupper innen ACT Miljø, ACT Digital og ACT Kompetanse. Møtene samler folk fra ulike deler av organisasjonene for sparring og planlegging av ny aktivitet innenfor aktuelle tema.

Vi sparker nå i gang ACT LEAN. Formålet er å tilrettelegge en arena der tema er forbedringsarbeid for å øke effektivitet og konkurransekraft. Målet er å øke kompetansen, initiere samarbeid, seminarer og prosjekter.

Vi har invitert LeanSenter Nord til å presentere seg på møtet. Deltakerne vil bli bedt om å si litt om virksomhetens erfaring med forbedringsarbeid, og ønsker for videre utvikling på dette området.

Gi tilbakemelding om dere har en kontakt som vil delta i gruppen, så sender vi ut kalenderinvitasjon og lager en kontaktliste for ACT LEAN.

Første møte arrangeres i Mo i Rana, og går av stabelen den 26/10 kl. 9-11.