Dato/tid
Dato(er) - 29/11/2018
11:00 - 13:00

Sted
Scandic Meyergården

Kategorier


For å organisere samarbeid og aktivitet i klyngen ut over de store partnerskapssamlingene, har vi lagt opp til møter i ACT Miljø, ACT Digital og ACT Kompetanse. Møtene samler folk fra ulike deler av organisasjonene for sparring og planlegging av ny aktivitet innenfor aktuelle tema.

En gruppe HR-ansvarlige fra bedrifter og utdanningsmiljø startet et arbeid i ACT Kompetanse. Formålet er å bidra til økt kompetanse i klyngen ved å skape aktivitet, som nye samarbeidsprosjekter, seminarer eller kurstilbud.

Vi inviterer nå interesserte til å delta på møte der tema blant annet blir:

  • Status på samarbeid mellom skole og bedrift
  • Ambassadørkurs for lærlinger
  • Innspill til kurs og kompetansetiltak 2019
  • Andre kompetanserelevante saker

Meld fra til Tone om du ønsker å delta på møtet, og/eller få info om framtidig aktivitet i ACT Kompetanse.