Dato/tid
Dato(er) - 20/03/2019
12:00 - 13:30

Kategorier


Vi har invitert arbeidsgruppa for ACT Digital til et møte.

På agendaen står følgende saker:

• Prosjektet SAM – A self-adapting model for Process Autonomy v/Frode Brakstad, SINTEF. Prosjektet fikk støtte fra Forskningsrådet i siste BIA-tildeling, og bedrifter fra ACT deltar i konsortiet. Prosjektleder presenterer prosjektet og plan for videre prosess.
• Ekskursjon til Tyskland v/Monica P., ACT. Vi har satt datoer for turen til 3.-6. juni, og er i gang med planlegging sammen med Innovasjon Norge i Tyskland. Arbeidsgruppa får presentert forslag til besøksmål på turen, og bidrar til å vurdere relevans på vegne av partnerskapet.
• Potensial for prosjekter med fokus på digital transformasjon av administrative prosesser (HR, salg/markedsføring, logistikk) – styringsgruppen ønsker innspill fra arbeidsgruppa på om vi har initiativ som kan tas videre gjennom samarbeidsprosjekter. Trygve har deltatt i arbeidet med aktuell McKinsey-rapport, og oppdaterer gruppa på dette.
• Status for prosjekt for smart logistikk. Prosjektet ble jobbet med under workshopen i januar, og utvikles fram mot søknad av NTNU og Alcoa i fellesskap. Er det noe arbeidsgruppa kan bidra med?
• Forslag til Watson workshop v/Finn Erik Einarsen, IBM. De foreslår en læringslab der vi tester bruk av et utvalg Watson APIer i praksis – målet er å ta ned terskelen for bedrifter som vil prøve. Vi vil ha innspill på IBMs forslag til opplegg (dette presenteres i møtet).
• Informasjon om Innovasjonsrammen v/Monica P. Dette er en aktuell mulighet for finansiering av bedriftssamarbeid – forslag må inn i løpet av april. Har arbeidsgruppa kjennskap til prosjekter som kan kvalifisere?

Følgende ressurser fra klyngen er invitert til møtet:
Alcoa Mosjøen v/Arve Næstby
Norwegian Crystals v/Cato Lund
Arctic Circle Data Center v/Øyvind Bakksjø
Elkem v/Trygve Hanssen
SINTEF Digital v/
Aksel.A.Transeth
SINTEF Industri v/Frode Brakstad
UiT v/Raymond Kristiansen
NTNU v/Alireza Ashrafian
I tillegg til disse har vi denne gangen invitert IBM v/Finn Erik Einarsen til å presentere forslag til læringslab.

Har du relevante saker du vil spille inn til gruppa, eller tenker at du vil bidra i å sette agendaen for klyngen når det gjelder digitalisering? Ta kontakt med klyngeledelsen for videre involvering! 🙂