Dato/tid
Dato(er) - 05/11/2020
09:30 - 12:00

Kategorier


5.november kl. 09:30 – 12:00 inviterer vi til workshop om bærekraft.

Bjørn Haugland er tidligere direktør for bærekraft i DNV GL og nå leder i Skift. Skift er et næringlivsdrevet klimainitiativ som vil gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. Skift har samlet de mest klimaambisiøse selskapene i Norge for å øke farten i det grønne skiftet og vil spre kunnskap og inspirasjon på tvers av medlemmene.

Kristian Wengen er daglig leder i Tinkr, som jobber med kreativitet, innovasjon og bærekraft.

Tinkr fasiliterer UN Global Compact sitt arbeid med bærekraftig næringsliv i arktis og vil si litt om bærekraftarbeid i praksis. I tillegg skal han lede diskusjoner og gruppearbeid på webinaret.

Medlemsbedrifter er engasjert for å holde korte pitcher på tematiske områder. Vi får bla. høre Alf-Gøran Knutsen, CEO ved Kvarøy Fiskeoppdrett AS og Svein-Erik Hjerpbakk, CEO ved Nordic Comfort Products AS, Frode Valla som er Direktør for forretningsutvikling i Helgeland Kraft og Tina Andersen fra SINTEF Industri.

Her er mulige spørsmål vi kan diskutere på webinaret:

Innkjøp

 • Hvordan får vi tak i leverandører som tilfredsstiller våre krav til bærekraft
 • Hvordan sikrer vi at leverandørene oppfyller våre krav
 • Hvordan kan vi bidra til at lokale leverandører tilfredsstiller våre bærekraftkrav

Implementere i bedriften

 • Er det viktig at alle i bedriften har kompetanse og fokus på bærekraft
 • Hva er verdien av at alle i bedriften har kompetanse og fokus på bærekraft
 • Hvordan jobber man for å få de ansatte til å bli mer interessert og engasjert i bærekraft

Nye markeder

 • Hvordan kan satsing på bærekraft gi økt inntjening og konkurransekraft?
 • Hvilke utfordringer vil de bedriftene som ikke har startet bærekraft-arbeid kunne få?
 • Hvordan finner man ut hvilke bærekraftige utfordringer det er særlig viktig å vurdere i for å nå nye markeder

Troverdig kommunikasjon

 • Hvordan sikrer man at kommunikasjonen rundt bærekraftsatsing framstår troverdig?
 • Er det fallgruver man må være særlig obs på å unngå?

Påmelding til cs@kph.no SNAREST. Du vil få tilsendt en zoomlenke dagen før arrangementet.