Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nye verdikjeder for CCUS - karbonfangst, -bruk og -lagring.

1. juni møtes partnerne som står bak Grønn Plattform skissen "Nye verdikjeder for CCU(S) for å jobbe videre mot hovedprosjekt. Er dette et arbeid du egentlig skulle deltatt i?

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva lyser i 2022 ut inntil 750 millioner kroner for nye treårige Grønn plattform-prosjekter som skal ha oppstart tidlig i 2023. Satsingen skal styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn.

Sintef Helgeland, SINTEF, Carbon Development Solutions, Bergen Carbon Solutions, Norsk E-fuel, Mo Industripark, MON Mosjøen og Omegn Næringsselskap, UiT Norges Arktiske Universitet og ACT Arctic Cluster Team har sammen levert inn skissen Utvikling av CCU(S)-verdikjede, og går nå igang med utvikling av hovedprosjekt for å realisere ambisjonene.

Første møte er 1. juni 1400 – 1700 på Scandic Hell, Værnes.

 «CO2 må anses som en ressurs vi kan benytte inn i nye verdikjeder og produktutvikling som bidrar til grønn omstilling: Realisering av CCU-potensialet vil være en nøkkelfaktor i det grønne skiftet.  (…) Helgeland er i dag en av landets største industriregioner og omfatter aktører fra alle deler i CO2 -verdikjeden. Målet med dette Grønn Plattform-prosjektet er derfor å utvikle en ledende CCU(S) verdikjede.» (

Har din bedrift ambisjoner og ressurser som passer inn i dette prosjektet er du velkommen til å ta kontakt med Ida M. Larsen, Carbon Development Solution  ida.m.larsen@mon.no,  Rune Jensen, Sintef Helgeland, rune.jensen@sintef.no, eller Karin Kristensen, ACT Cluster, kk@kph.no.

 

Kontakter

Karin Kristensen.

Karin Kristensen

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se flere artikler