Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nye verdikjeder for CCUS - karbonfangst, -bruk og -lagring.

Vi jobber videre med ambisjon om å levere hovedprosjekt til Grønn Plattform 14. september, på skissen "Nye verdikjeder for CCU(S)" Det er fremdeles mulig å bli med!

Sintef Helgeland, SINTEF, Carbon Development Solutions, Bergen Carbon Solutions, Norsk E-fuel, Mo Industripark, MON Mosjøen og Omegn Næringsselskap, UiT Norges Arktiske Universitet og ACT Arctic Cluster Team har sammen levert inn skissen Utvikling av CCU(S)-verdikjede, og går nå igang med utvikling av hovedprosjekt for å realisere ambisjonene.

Partnerne møttes til workshop  1. juni på Scandic Hell, Værnes. Det var godt oppmøte og partnerskapet ble utvidet med miljøstiftelsen Zero. 

Neste arbeidsmøte for prosjektgruppen er 20. juni. Møtet blir digitalt og partnerskapet er fremdeles åpent for relevante partnere.

Har din bedrift ambisjoner og ressurser som passer inn i dette prosjektet er du velkommen til å ta kontakt med Ida M. Larsen, Carbon Development Solution  ida.m.larsen@mon.no,  Rune Jensen, Sintef Helgeland, rune.jensen@sintef.no, eller Karin Kristensen, ACT Cluster, kk@kph.no.

 «CO2 må anses som en ressurs vi kan benytte inn i nye verdikjeder og produktutvikling som bidrar til grønn omstilling: Realisering av CCU-potensialet vil være en nøkkelfaktor i det grønne skiftet.  (…) Helgeland er i dag en av landets største industriregioner og omfatter aktører fra alle deler i CO2 -verdikjeden. Målet med dette Grønn Plattform-prosjektet er derfor å utvikle en ledende CCU(S) verdikjede.» 

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva lyser i 2022 ut inntil 750 millioner kroner for nye treårige Grønn plattform-prosjekter som skal ha oppstart tidlig i 2023. Satsingen skal styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn.

Les mer på Forskningsrådets sine nettsider: https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/stor-interesse-for-gronn-plattform/

Kontakter

Karin Kristensen.

Karin Kristensen

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se flere artikler