Gå til hovedinnhold Gå til søk

Still spørsmål om Grønn plattform

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet.

Ordningen er relevant for samarbeidskonsortier som kan levere banebrytende prosjekter som spenner fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger.

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Ordningen er relevant for samarbeidskonsortier som kan levere banebrytende prosjekter som spenner fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier.

I 2022 er det satt av inntil 750 millioner kroner til Grønn plattform. Det legges opp til en to-trinnsprosess der det først skal sendes inn en obligatorisk skisse med frist 4. mai 2022 og deretter en prosjektsøknad med frist i september 2022. Tildelinger skjer i løpet av desember 2022.

Det er satt opp to informasjonsmøter hvor det blir anledning til å stille spørsmål. Møtene er digitale og gratis men krever påmelding.

Påmelding og mer informasjon finner du her.

Mer informasjon om utlysningen, med Q&A, finner du på Forskningsrådet og hos Innovasjon Norge.

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se flere artikler