Gå til hovedinnhold Gå til søk

Gasskurs

Trenger du eller noen i din bedrift gasskontrollørkompetanse? Eller har du gasskontrollørkompetanse fra før men det begynner å bli en stund siden du tok kurset?

I samarbeid med Kiwa arrangerer ACT Gasskontrollørkurs/Repetisjonskurs.

Kurset er for personell som skal foreta målinger og utstede entrings- og arbeidstillatelser for arbeid i eller på tanker, rom, rørledninger e.l. som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer og stoffblandinger. Kurset tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til kompetanse for personell som skal utstede arbeids- og entringssertifikater under nevnte forhold. Virksomheten skal melde fra til Arbeidstilsynet om hvem som innehar denne kompetansen.

Kontrollør – Gassmåling før entring og arbeid (3 dager):

 • Forskrifter, regelverk og krav for entrings- og arbeidstillatelser
 • Branntekniske, fysikalske og kjemiske egenskaper til aktuelle gasser og gassblandinger
 • Kjemisk helsefare og grenseverdier
 • Måling og håndtering av LRA
 • Sensorer og instrumenter for måling av brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser.
 • Klargjøring, bruk og vedlikehold av bærbare gassmåleinstrumenter
 • Krav til bruk av åndedrettsvern og pusteluftutstyr
 • Statisk elektrisitet som tennkilde
 • Måleteknikk med måleplan
 • Rengjøring/gassfriingsmetoder, sikkerhet og kvalitet for ulike metoder
 • Praktiske øvelser i gassmåling, måling på LRA, utstedelse av entrings- og arbeidstillatelse, gassfriing og klargjøring for entring.
 • Fagansvarlig: Kiwa Teknologisk Institutt.

Du har to alternative kurstilbud:

Gasskontrollørkurs:  3 dagers varighet (6.-8.12), pris 14000
Repetisjonskurs:       2 dagers varighet (7.-8.12) og en tilpasset eksamen, pris 12000

Kontakter

Tone Jakobsen

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se flere artikler