Gå til hovedinnhold Gå til søk

ACT Digital - Digital workshop

ACT samler bedriftene for å se på hvilke "pain-points" som kan følges opp og løses

Vi inviterer med dette til oppfølging av arbeidet i Digitaliseringsgruppa i ACT, bl.a. fra møtet 23.11.2022 og tidligere møter, for å se på muligheten for å sette i gang konkrete aktiviteter som kan møte bedriftenes behov.

Formålet med denne workshopen er å prøve å prioritere hvilke data management-relaterte behov som er viktig nok til at bedriftene ønsker å gå videre med å adressere de, f.eks. gjennom et prosjekt.

Agenda

  • Introduksjonsrunde
  • Sammendrag av diskusjonene og forslag til prioriteringer så langt
  • Videre diskusjon rundt prioriteringer. Hvilke «pain points» er viktige nok til at de bør og kan følges opp?
  • Neste steg.

Prosessleder for denne workshopen er Aksel A. Transeth, PhD, Senior scientist i SINTEF Digital

Send mail til tj@kph.no for påmelding og Teamsinnkalling

Møtet starter kl. 09:30 og avslutter kl. 11:00.

Vel møtt!

 

Relatert

Her finner du relaterte artikler!

Se flere artikler